Ако случайно не сме успели да разрешим възникнали разногласия с вас, може да използвате услугата онлайн решаване на спорове на следния адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG